Zdjęcia J. Jarosz

Zdjęcia J.Nowakowski A.Kozłowski A.Kuczkowski

Zdjęcia R.Wojtyniak

Rejs A.Hajdusianek

SOKDF 2016